You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
  • Вашата количка е празна

За Нас


На 10 юли 2023 г. стартира изпълнението на договор за финансиране №  BG-RRP-3.005-6641-C01 за предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост по процедура „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“.


Целта на инвестицията е въвеждане на система / платформа за вътрешно фирмени обучения, на служители от разстояние в електрона среда със следните функции:


• Създаване и предоставяне на персонализирано и интерактивно обучително съдържание;


• Създаване на интерактивен инструмент, който позволява осъществяването на директна, синхронна връзка между обучаващи и обучаеми;


• Създаване на лични цели, съответстващи на целите на фирмата. Следене от страна на управленския състав за постигнатите цели;


• Създаване на възможност за разпределяне на общи дейности с цел улесняване работата на целия екип;


• Създаване и предоставяне на персонализирано и интерактивно обучително съдържание;


• Създаване на интерактивен инструмент, който позволява осъществяването на директна, синхронна връзка между обучаващи и обучаеми;


• Създаване на лични цели, съответстващи на целите на фирмата. Следене от страна на управленския състав за постигнатите цели;


• Създаване на възможност за разпределяне на общи дейности с цел улесняване работата на целия екип.


Целта на системата е да оптимизира управленските процеси в предприятието ни чрез интерактивен инструмент, който позволява осъществяването на директна, синхронна връзка между служители и управленски състав. Системата ще дава възможност за сътрудничество и комуникация, като ще позволява на служителите да подреждат учебните си ангажименти. Тази функционалност е особено полезна за хора, които срещат трудности при организирането на времето си. Системата ще бъде многоезична, което ще подпомогне за включването и на чужденци като ментори и/или служители и ще помогне за увеличаване на участието ни на международните пазари. Този модул в системата ни за обучение ще повиши на ефективността ни за работа като предостави подготвен персонал, който да откликне на нуждите на бизнеса и ще ни направи конкурентноспособни на останалите в бранша.


Крайният срок за изпълнение на инвестицията е 10.09.2023 г.


Стойността на договора за финансиране на инвестицията е 18 000 лв., представляващи безвъзмездна финансова помощ.